Projekt för hållbara boendemiljöer i Stockholm

Vi skapar trivsamma, långsiktiga och hållbara boendemiljöer som bidrar till ett bättre Stockholm. Läs om våra projekt här.

Mosstenabacken, Bandhagen

Mosstenabacken, Bandhagen. En markanvisning erhölls 2022 tillsammans med Alferan Förvaltning AB i Bandhagen. Utvecklingsidén är att tillföra 85-135 hyresrätter inkl ett LSS serviceboende om 12 lägenheter samt gemensamhetslokal. Projektet har ett mycket bra tunnelbanenära läge och med direktaccess till cykelstråk mot för bra kommunikation inom söderort och även pendling in till Stockholms City.

Utvecklingsprojektet är i Detaljplaneskedet och förväntas gå ut på samråd under våren 2024.

Utöver den pågående detaljplanen i Bandhagen har 6 ytterligare markanvisningsansökningar lämnats in till Exploateringskontoret avseende ca 500-600 lägenheter. Samtliga markanvisningsansökningar ligger i bra kollektivtrafiklägen och ger en möjlighet att tillgängliggöra bra hyresrätter i bra kollektivtrafik och cykelpendlingslägen till framtida hyresgäster.

hållbarhet

Våra områden

Hägerstensåsen
Västertorp
Bandhagen
Högdalen
Hammarbyhöjden/Björkhagen
Örby

Fastigheter

Adresser

Byggår

Ombyggnadsår

1. Testhuset

Testvägen 1

1901

1951

2. Testhuset

Testvägen 2

1902

1952

3. Testhuset

Testvägen 3

1903

1953

4. Testhuset

Testvägen 4

1904

1954

5. Testhuset

Testvägen 5

1905

1955

6. Testhuset

Testvägen 6

1906

1956

Västertorp är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun som ingår i Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde. Västertorp gränsar till Fruängen, Hägerstensåsen, Mälarhöjden och Hägersten.

Hägerstensåsen/Västertorp har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 16 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Bandhagen är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelen gränsar till Högdalen, Stureby och Örby.

Bandhagen bebyggdes i huvudsak under 1950-talet men är utformat enligt 1940-talets stadsplaneideal och består till största delen av bostadsbebyggelsen av låghus som är byggda så att de bildar gårdar med mycket grönska. Här finns också en del punkthus som bryter av och ger området en varierad karaktär. Bebyggelsen är typisk för sin tid och ett bra exempel för folkhemsarkitekturen.

Bandhagen har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 17 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Högdalen är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelen gränsar till Bandhagen, Örby, Fagersjö och Gubbängen.

Högdalen bebyggdes i huvudsak under 1950-talet och utformades med en centrumanläggning i ABC-staden Vällingbys anda. Högdalen består till del av bostadsbebyggelsen av låghus som är byggda så att de bildar gårdar med mycket grönska, ”traditionell folkhemsarkitektur”. Här finns också områden med högre och modernare bebyggelse i form av punkthus som bryter av och ger området en varierad karaktär samt markerar Högdalens centrum. Bebyggelsen är typisk för sin tid men med en tydlig brytning mellan en äldre småskalig och en modernare och mer storskalig bebyggelse.

Högdalen har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 19 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Björkhagen är en stadsdel i Skarpnäcks stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Södra Hammarbyhamnen samt till Sickla strand och Nackareservatet i Nacka kommun.

Björkhagen har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 12-15 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Örby är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, belägen ca 5 km söder om Gamla stan och ca 3,6 km från Skanstull. Den gränsar till stadsdelarna Bandhagen, Stureby, Älvsjö, Örby slott, Högdalen och Hagsätra. Örby avgränsas i nordväst av Huddingevägen, i nordöst av Örbyleden, i sydöst av Skebokvarnsvägen och i sydväst av Magelungsvägen.