Vi formar Stockholm med omtanke

35 års erfarenhet av att skapa trivsamma, långsiktiga och hållbara boendemiljöer som bidrar till ett bättre Stockholm.

SEFAB är en del av Stockholms bostadsutveckling.

Vi har över 35 års erfarenhet av att vara fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare i Stockholm i våra tidigare bolag Arne Dufva Förvaltnings AB/ Arne Dufva Fastigheter AB samt HEFAB Fastighets AB.

Vi har utvecklat och låtit bygga bostäder, kontor, äldreboenden, förskolor, LSS-boenden och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning vilket är en hörnsten i vår fortsatta utveckling av SEFAB.

SEFAB har som vision att skapa trivsamma, långsiktiga och hållbara boendemiljöer som bidrar till ett bättre Stockholm.

hållbarhet

Våra områden

Hägersten
Bandhagen
Högdalen
Hammarbyhöjden/Björkhagen
Örby
Traneberg

Hägersten är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till Älvsjö, Skärholmen och Årsta.

Hägersten har bra kommunikationer via huvudcykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 16 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Bandhagen är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelen gränsar till Högdalen, Stureby och Örby.

Bandhagen bebyggdes i huvudsak under 1950-talet men är utformat enligt 1940-talets stadsplaneideal och består till största delen av bostadsbebyggelsen av låghus som är byggda så att de bildar gårdar med mycket grönska. Här finns också en del punkthus som bryter av och ger området en varierad karaktär. Bebyggelsen är typisk för sin tid och ett bra exempel för folkhemsarkitekturen.

Bandhagen har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 17 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Högdalen är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, i stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör. Stadsdelen gränsar till Bandhagen, Örby, Fagersjö och Gubbängen.

Högdalen bebyggdes i huvudsak under 1950-talet och utformades med en centrumanläggning i ABC-staden Vällingbys anda. Högdalen består till del av bostadsbebyggelsen av låghus som är byggda så att de bildar gårdar med mycket grönska, ”traditionell folkhemsarkitektur”. Här finns också områden med högre och modernare bebyggelse i form av punkthus som bryter av och ger området en varierad karaktär samt markerar Högdalens centrum. Bebyggelsen är typisk för sin tid men med en tydlig brytning mellan en äldre småskalig och en modernare och mer storskalig bebyggelse.

Högdalen har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 19 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

hyresgäst

Björkhagen är en stadsdel i Skarpnäcks stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Södra Hammarbyhamnen samt till Sickla strand och Nackareservatet i Nacka kommun.

Björkhagen har bra kommunikationer via cykelstråk som ger snabb access och rimligt pendlingsavstånd till Stockholms city och närliggande förorter med cykel samt en väl belägen Tunnelbanestation med en restid om ca 12-15 minuter till Stockholms Centralstation/T-Centralen.

Örby är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, belägen ca 5 km söder om Gamla stan och ca 3,6 km från Skanstull. Den gränsar till stadsdelarna Bandhagen, Stureby, Älvsjö, Örby slott, Högdalen och Hagsätra. Örby avgränsas i nordväst av Huddingevägen, i nordöst av Örbyleden, i sydöst av Skebokvarnsvägen och i sydväst av Magelungsvägen.

Traneberg är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun och ingår i Bromma stadsdelsområde. Den gränsar till Alvik i söder och till Ulvsunda i väster. Tranebergsbron binder den samman med Kristineberg i öster.

Vår fastighet ligger på promenadavstånd till Alviks Torg som är knytpunkten för tunnelbanans gröna linje, tvärbana och buss. Runt Traneberg finner du också många vackra promenadstråk.

Våra fastigheter

Fastighet

Adresser

Lägenheter

bostäder(kvm)

Lokaler(kvm)

Summa

Byggår

Ombyggnadsår

Ansvarig förvaltare

Barometern 2 

Åhusvägen 2-8, 21-31

61

3 435

24

3 459

1947

2008

Staffan Dufva

Barometern 3 

Åhusvägen 11-19

32

2 089

20

2 109

1947

1989

Staffan Dufva

Blyertspennan 3 

Bäckvägen 84-90, Fastlagsvägen 73

30

1 275

216

1 491

1943

2007

Staffan Dufva

Branddörren 7 

Stenkvistavägen 14

40

2 234

0

2 234

Staffan Dufva

Trappsteget 2

Stenkvistavägen 17

72

4 447

0

4 447

Staffan Dufva

Kultjen 1 

Ystadsvägen 22-28

24

1 473

177

1 650

1949

2004

Staffan Dufva

Lodgången 1 

Mosstenabacken 10-22

60

3 374

361

3 735

1955

2012

Staffan Dufva

Obligatonen 7 

Tomträttsvägen 35-41

26

1 640

16

1 656

1946

2007

Staffan Dufva

Polarforskaren 7 

Per Lindeströms Väg 104-106

14

694

0

694

1938

1992

Staffan Dufva

Räntefoten 2 

Sparbanksvägen 55-61

24

1 488

198

1 686

1946

2007

Staffan Dufva

Vevstaken 33 

Malmköpingsvägen 50-54

18

1 335

1 089

2 424

1959

2013

Staffan Dufva

Vårlöken 8 

Övre Bergsvägen 3

6

420

65

485

1 947

Staffan Dufva

Värnskatten 4 

Valutavägen 54-58

18

834

20

854

1946

2008

Staffan Dufva

Fulufjället 1

Sulitelmavägen 19-21

27

1623

0

1623

2017

Staffan Dufva

Skevrodret 2 

Fraktflygargatan 1-3

0

5 700

5 700

1990

Staffan Dufva

Tuvängen 2 

Morabergsvägen 27

0

3 000

3 000

2008

Staffan Dufva

Förvaltningsuppdrag

Fastighet/tomträtt

Lägenheter

Bostäder(kvm)

Lokaler(kvm)

Summa

Byggår

Ansvarig förvaltare

Ägare

Försvarslånet 5

30

2 021

0

2 021

1947

Staffan Dufva

BEARB AB

Lineotypen 9

20

1 775

0

1 775

1948/1992

Staffan Dufva

BEARB AB

Hopptornet 1

37

2 417

0

2 417

1948

Staffan Dufva

BEARB AB

Skevrodret 1

0

2789

2 789

1991

Staffan Dufva

DFM Fastigheter AB

hållbarhet

Miljö/Hållbarhet

SEFAB är en långsiktig aktör i fastighetssektorn som utvecklar, äger, förädlar och förvaltar fastigheter för såväl bostäder som lokaler. Målet är att detta i möjligaste mån ska ske på ett hållbart sätt där miljöbelastningen minimeras under hela fastigheternas livscykel utifrån varje fastighets specifika förutsättningar.

Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster en trevlig, sund, trygg och utvecklande boendemiljö eller verksamhetslokal. Hållbarhetsfrågorna har därför en central roll såväl i vår strategiska planering och utveckling som i den dagliga verksamheten.

Agenda 2030

Vi har identifierat följande delmål inom FNs hållbarhetsmål som de SEFAB i huvudsak ska fokusera på och dessa delmål är också de delmål som SEFAB har möjlighet att bidra till på ett bra sätt i relation till verksamheten:

Mål 5 – Jämställdhet

Mål 7 – Hållbar energi för alla

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 11 – hållbara städer och samhällen

Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna

Vi ser miljöfrågor som en naturlig del av arbetet och verkar för att miljöfaktorer ska beaktas vid affärsbeslut på samtliga nivåer, från löpande förvaltning till investeringsbeslut och nybyggnation.

Egenutvecklade bostadsprojekt, och i möjligaste mån förvärvade bostadsprojekt, ska utformas och certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver med syftet att skapa ett bra boende med rätt materialval och en bra energiprestanda. Läs mer om Miljöbyggnad på Sweden Green Building Councils hemsida och läs mer om våra projekt här. 

SEFAB arbetar för att kunna erbjuda hyresgästerna möjlighet att agera miljöriktigt genom att lokalisera nya projekt i kollektivtrafiknära lägen. I samtliga egenframtagna nybyggnadsprojekt har SEFAB som målsättning att erbjuda lättillgängliga cykelrum, cykelpool, bilpool med elbilar, möjlighet till laddning av el- och laddhybridbilar samt avfallssorteringsrum för att underlätta för hyresgästerna att agera miljöriktigt.