Allt du behöver veta som hyresgäst

Praktisk information och nyttiga tips för ditt dagliga boende och skötsel

Här hittar du information om hyresfrågor så som bostadsförmedling, bilplatser, betalning, andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten.

Du hittar också information om vad som gäller vid in- och utflyttning, skötselråd av din lägenhet och återvinning. Din fastighetsskötare hjälper till med reparationer som beror på åldersrelaterat eller normalt slitage. Du som hyresgäst ansvarar för att vårda och sköta din lägenhet på bästa sätt ur ett trivsamhets- och hållbarhetsperspektiv både för dig själv, dina grannar och dina medmänniskor.

Vårt mål är att vara tillgängliga för dig som boende närhelst du behöver kontakta oss. Vi vill att du ska trivas och känna dig trygg hos oss, så tveka inte att höra av dig.

hållbarhet

Nyheter

Välkommen till vår nya hemsida

Välkommen till vår nya hemsida

Nu lanserar vi SEFABs hemsida och varumärke På vår hemsida finns det en översikt av våra fastigheter och lokaler, information om våra pågående projekt samt en presentation över vårt erbjudande. De senaste nyheterna och uppdateringarna kommer även finnas här....

läs mer
Det här är SEFAB

Det här är SEFAB

SEFAB är ett nytt bolag, men vi är inte nya på jobbet. Vi har över 35 års erfarenhet av att vara fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare i Stockholm i våra tidigare bolag Arne Dufva Förvaltnings AB/ Arne Dufva Fastigheter AB samt SEFAB Fastighets AB. Vår vision...

läs mer

Allmän information

Andrahandsuthyrning

Det förekommer att du med vårt tillstånd har möjlighet att hyra ut din lägenhet i andrahand under en period. En förutsättning för att få hyra ut i andrahand är att det föreligger beaktansvärda skäl.

Beaktansvärda skäl kan vara arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Under uthyrningstiden är det fortfarande du som är förstahandshyresgäst hos oss som har fullt ansvar för lägenheten. Detta innefattar bland annat hyresbetalningar, störningar och felanmälningar i din bostad. Ansökan skickas till ansvarig Förvaltare/Förvaltningsassistent. Kontaktuppgifter till oss hittar du här.

Du måste alltid ansöka om vårt tillstånd att hyra ut i andrahand. Att hyra ut olovligen, utan vårt medgivande, kan utgöra grund för uppsägning av hyreskontraktet.

Bostadsförmedling

SEFAB samarbetar med Bostadsförmedlingen i Stockholm som hanterar all förmedling av lediga lägenheter i vårt bestånd. Du som har fyllt 18 år och innehar ett svenskt personnummer kan ställa dig i bostadskö. Mer information om hur du får en lägenhet hittar du hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Vänligen notera att vi inte har en intern byteskö eller egen förmedling av bostäder.

Hyran

Hyran ska betalas i förskott varje månad. För att betalningen inte ska bli sen måste hyran alltid betalas den sista vardagen före den månad som hyran avser. Sen betalning av hyra kan leda till att hyresrätten förloras.

Detta är viktigt att känna till för att göra rätt prioriteringar vid akuta ekonomiska situationer – betala alltid hyran i första hand.

SEFAB samarbetar med Ropo Capital för hantering av obetalda hyror. Om du inte betalar hyran i tid får du efter fem vardagar först en påminnelse från SEFAB om att betala hyran, en påminnelseavgift påförs nästa avisering. I det fall hyran inte betalas efter påminnelsens förfallodag sänds det ut ett krav från Ropo Capital, inklusive en inkassoavgift.

SEFAB debiterar även en dröjsmålsränta vid sen betalning enligt lag, dvs Riksbankens referensränta + 8,0 procentenheter.

Inpasseringssystem

För boende

Vi har RCOs inpasseringssystem installerat i några av våra fastigheter. Det innebär att all inpassering till fastigheten sker med och kodbrickor/taggar, både i porten och till de allmänna utrymmen som finns i fastigheten. Kodbrickan/taggen fungerar dygnet runt i portar, barnvagnsrum och cykelrum. Utpassering sker utan kodbricka.

Kodbrickan/taggen används också vid bokning av tvättstugetider och ger tillträde till tvättstugan under bokade tider.

Vi delar ut två brickor/taggar till mindre lägenheter och fyra stycken till större lägenheter. Alla brickor har en siffra ingraverad, 1,2,3, o.s.v. Notera vem i familjen som har vilken bricka. Anmäl omedelbart borttappade brickor/taggar till oss så spärrar vi dem för att förhindra obehörigt tillträde till fastigheterna.

I det fall ni behöver fler kodbrickor/taggar kan ni köpa det av oss.

Garageplatser

Om du även har en garageplats i något av våra garage med inpasseringssystem kommer behörighet till garaget att finnas på lägenhetens kodbricka/tagg nr 1 och 2.

Till dig som har hemtjänst

Hemtjänsten får inpasseringsbrickor av oss som går till portarna. För tillträde till övriga utrymmen och tvättstugebokning ska hyresgästens egna brickor användas.

Inflyttning

Tillträde

Du får tillträde till din lägenhet klockan 12.00 den dag ditt hyresavtal börjar gälla. Om den dagen är en lördag, söndag eller helgdag, får du flytta in första vardagen därefter och tidigast klockan 12.00. Nycklar hämtas ut på vårt kontor.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en adressändring i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se/privatperson och gör din adressändring direkt.

Flyttanmälan

Vid en flyttanmälan får vissa myndigheter automatiskt dina nya adressuppgifter, t.ex. Skatteverket, CSN, Försäkringskassan och Bil- och körkortsregistret. Du måste själv meddela din nya adress till föreningar, försäkringsbolag, banker med mera. Flyttanmälan gör du på: https://skatteverket.se/flytta

Nycklar och kodbrickor/taggar

Nycklar och i förekommande fall kodbrickor/taggar till lägenhet, port, tvättstuga och andra allmänna utrymmen kvitteras ut och hämtas på vårt kontor.

Kontrollera att du fått rätt antal nycklar och kodbrickor/taggar och att antalet stämmer enligt nyckelkvittensen. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklar och kodbrickor/taggar. Om du låser dig ute behöver du kontakta din hyresvärd som anlitar en låssmed och du får själv bekosta detta.

Förlust av nycklar och kodbrickor/taggar ska meddelas till ansvarig förvaltare. Konstaterande av att det saknas nycklar vid avflytt från en lägenhet inom vårt bestånd medför att låsen behöver bytas ut/läggas om. Nya nycklar och omläggning av låscylindrar bekostas av dig som hyresgäst.

Lägenhetsförråd

I lägenhetsförrådet rekommenderar vi dig att ställa saker på exempelvis en trätrall för att undvika fuktskador. Det är inte tillåtet att ha någon form av elektrisk anslutning i förrådet. Förvara inte värdesaker i förrådet, dels pga inbrottsrisk och därmed förknippade skador samt pga att hemförsäkringen inte gäller vid stöld av värdesaker från förrådet.

Det är inte tillåtet att ställa saker utanför förrådet främst på grund av att det kan försvåra utrymning men även pga brandrisk. Meddela oss om du ser saker i andra utrymmen än förråden. Saker som förvaras inom utrymningsvägar eller på andra platser utanför förrådet som tillhör lägenheten kommer att transporteras till en återvinningsstation för återvinning eller avfallshantering.

Telefoni

Om du har fast telefon i internetabonnemanget måste du anmäla flyttning av dessa abonnemang innan du flyttar in eller ut. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör.

El

När du flyttar in behöver du normalt sett själv teckna ett el-abonnemang för din hushållsel i din lägenhet. Ta kontakt med din elleverantör. När du gör en inflyttningsanmälan ska du alltid uppge ditt lägenhetsnummer. Tänk också på att avsluta ditt gamla el abonnemang.

I vissa av de nybyggda fastigheterna behöver ni inte teckna ett eget el-abonnemang då SEFAB står för el-abonnemang och ni debiteras för er faktiska el-användning genom en undermätare av SEFAB, Individuell Mätning och Debitering (IMD).

Kontrollera med förvaltaren hur hushållselen hanteras i den fastighet som ni bor i om det är oklart för er om ni behöver ett eget abonnemang eller om elen debiteras av SEFAB.

Vatten

Vatten ingår i de flesta fall i hyran. Lämna aldrig en rinnande kran. Om din kran droppar uppmanar vi dig att göra en felanmälan för miljöns skull. I de nybyggda fastigheterna debiteras tappvarmvatten och ibland även tappkallvatten separat på hyresavin, Individuell Mätning och Debitering (IMD).

Hemförsäkring

Det är viktigt att du har en fullgod hemförsäkring under tiden du bor hos oss.

Mina grannar och jag

Hur balanserar vi hänsyn och vardagsliv i flerfamiljshus?

Att bo i flerfamiljshus handlar mycket om att visa hänsyn och omtanke om sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Alla har vi rätt att bo i lägenhet och alla måste vi acceptera att grannen har rätt till tystnad, men också rätt att kunna leva ett normalt vardagsliv med allt vad det innebär.

Det är viktigt att visa hänsyn och tänka på att inte störa dina grannar. Normal hänsyn och sunt förnuft är grunden till ett trevligt och tryggt boende för alla. I våra ordningsregler skriver vi att det ska vara tyst mellan kl 22.00 och 06.00.

Hyreslagen säger att man ”…skäligen bör tåla… vissa störningar”. Det innebär till exempel ljud av barns lek eller ljud från borrning eller spikning, flytt av möbler vid enstaka tillfällen med mera inte är en störning.

Vad gör jag om jag känner mig störd av en granne?

Om du känner dig störd av en granne är det alltid bra att ta upp detta direkt med grannen. Om den kontakten inte leder till någon förbättring är det viktigt att du anmäler störningen till oss så vi kan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet.

Om vi får ett klagomål eller en störningsrapport kontaktar vi alltid den störande. I första läget ger vi information om anledningen till klagomålet. Vid upprepade eller särskilt allvarliga störningar skickar vi ett formellt varningsbrev. Om den störande, trots detta, inte upphör att störa kan det leda till uppsägning av hyreskontraktet.

Lägenhetsbyte

Hur går det till att byta lägenhet hos SEFAB och vad gäller?

Du som innehar ett förstahandskontrakt har enligt Hyreslagen möjlighet att byta din lägenhet mot en annan hyresrätt. För att ett byte ska kunna genomföras krävs såväl vårt som den andra hyresvärdens godkännande. Vi hanterar inga interna lägenhetsbyten. En förutsättning för bytets godkännande är att det föreligger beaktansvärda skäl. Bytesparten ska även ha en inkomst som uppfyller vårt inkomstkrav, dvs tre gånger årshyran, och kunna uppvisa styrkt inkomst tolv månader framåt, samt goda boendereferenser från tidigare hyresvärd.

SEFABs krav på sammanboende vid lägenhetsbyte är att man varit sammanboende i minst två år.

Handlingar som bifogas med ansökan

 • Personbevis med folkbokföringsadress
 • Handlingar som styrker skäl för ansökan, exempelvis arbetsgivarintyg, studieintyg eller läkarintyg.
 • Kopia av bytespartens hyreskontrakt
 • Kopia av bytespartens anställningsavtal med inkomstuppgifter
 • De tre senaste lönespecifikationerna för bytesparten

Har du fått ett förstahandskontrakt hos oss genom ett lägenhetsbyte krävs i regel starkare skäl för att ett lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom de närmaste åren.

Vår handläggningstid för lägenhetsbyten är 6-8 veckor.

Parkeringsplats

Hur kan jag hitta och hyra lediga garage- eller parkeringsplatser

I de flesta av våra områden finns det möjlighet att hyra garage eller parkeringsplats. Vi förmedlar lediga bilplatser via garageplatsen.se. Där kan du se om det finns lediga platser i ditt område. Får du inte fram något sökresultat på den adressen du söker på betyder det att det för tillfället inte finns några lediga platser.

Uppsägning av parkeringsplats

För att säga upp din garageplats behöver du kontakta förvaltningen på 08-725 99 40 alt via info@adfv.se.

Felparkering

Om det står en annan bil på din parkeringsplats, kontakta Aimo Park på 0771-96 90 06.

Skötselråd lägenhet

Vilket underhållsansvar har jag som hyresgäst hos SEFAB för min lägenhet?

Du som hyresgäst har själv ansvar för visst underhåll i din lägenhet, t.ex. byta glödlampor samt lampor i spis, kyl, frys och badrumsskåp. Rengöra filter i köksfläkt, rengöra golvbrunn och avlopp till tvättställ, byta säkringar mm. Tänk på att inte sätta jordade kontakter i ojordade uttag. Detta kan göra att produkterna blir strömförande.

Installation av diskmaskin och tvättmaskin ska utföras av behöriginstallatör/-person. Ta kontakt med oss om du har några frågor.

Rengöring

Vid rengöring av spis använd rengöringsmedel anpassat för keramikhällar. På keramikhällen ska du bara använda rostfri kastrull med plan botten.

Det är en god idé att ha en sänggavel för att undvika fettfläckar på tapeten vid säng, vilket är en vanlig orsak till krav på återställande när du flyttar ut.

Sätt tassar under dina möbler för att undvika onödigt slitage på golven.

När du rengör golven, tänk då på att inte använda för mycket vatten eller använda för starka rengöringsmedel.

Rengöring kakel

Rengör kakel och klinker i badrummet en gång i veckan för att undvika mögel som kan börja växa i smuts och tvålrester. Ett bra miljövänligt alternativ är att städa regelbundet med ättika och vatten. Om kakelfogarna börjar bli röda, eller om det börjar uppstå en beläggning eller mögel i kakelfogarna behöver du rengöra mer noggrant. Använda gärna ett miljövänligt rengöringsmedel för klinker och kakel som finns i byggvaruhandeln. Spreja på väggen och låt verka några minuter och borsta med nagelborste eller tandborste tills möglet är borta. Avsluta med att skölja av och torka. Tänk på att fogmassan mellan kakelplattorna är porös så undvik att skrapa för hårt.

Skadedjur

Om du hittar skadedjur i ditt hem ska du anmäla detta till oss. Detta gör du enklast genom en felanmälan. Vi har Anticimex via vår fastighetsförsäkring. Var noga med att inte lämna matrester framme eller förvara soppåsar på balkong eller i trapphus. Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så minskar risken att insekter förökar sig.

Säkringar

Det finns två varianter av proppskåp: Äldre proppskåp med porslinssäkringar och nyare med automatsäkringscentral med jordfelsbrytare. Intill centralen finns en gruppförteckning som visar var säkringarna går. På de äldre skåpen ser du vilken propp som har gått genom att den lilla färgpricken i änden har lossnat. Hur många ampere proppen är avsäkrad för framgår av färgmärkningen i bakkant på proppen. I automatsäkringscentralen ser du vilken säkring som har gått genom att en knapp fallit ner. Du återställer den genom att trycka upp den igen. I dessa centraler finns även en jordfelsbrytare. Du återställer även denna genom att trycka upp den igen.

Stopp i avlopp

När vatten rinner ut sakta i avloppen i kök och badrum har det oftast blivit stopp i avloppet. Stopp kan bero på igensatta vattenlås på golvbrunnar, avlagringar i avloppsledningarna eller nedspolning av föremål i avloppet.

För att undvika stopp i avloppen rekommenderar vi följade:

 • Släng kaffesump och teblad i soporna, inte i vasken.
 • Torka ur stekpannor och kastruller på fett och matrester innan handdisk.
 • Släng bomullstops, bindor och pappershanddukar i papperskorgen, inte i toaletten.
 • Tag bort hår och annat som fastnat i bottenventilen i badkaret, handfatet och diskhon.

Mindre stopp i avloppen går enkelt att åtgärda själv. Använd en avloppsrensare med sugkåpa av gummi. Den finns att köpa i vanliga varuhus. För att göra rensningen mer effektiv kan du öka trycket genom att hålla för hålet som är tänkt som översvämningsskydd.

Vattenlåset är den lilla boj som finns på avloppsröret. Tag bort botten av vattenlåset från diskbänk/handfat och använd rensspiral för att göra rent i avloppsledningarna. Ställ en hink under vattenlåset innan du skruvar loss det. Det kan hända att avloppsvattnet har stigit upp förbi rensstället. Det ska finnas vatten i vattenlåset för att förhindra dålig lukt att komma upp i lägenheten. Även golvbrunnen i badrummet har ett vattenlås som måste rensas med jämna mellanrum för att inte dålig lukt ska uppstå. OBS! Använd aldrig kaustiksoda för att rensa avloppet, då detta kan förvärra situationen.

Temperatur och ventilation

Vad bör jag tänka på vid temperaturomslag för att anpassa värmen i lägenheten?

Vid snabba temperaturomslag kan det ta lite tid innan värmesystemet anpassar sig. Detta gäller övergången mellan sensommar och höst samt mellan vinter och vår samt under vintern när det sker väderomslag.

Tänk på att inte ställa möbler eller hänga långa gardiner framför ett element. Se till att det alltid är ett par decimeter emellan mellan element och möbler. Täcker en tjock gardin för termostaten på elementet kan det göra att den känner av en högre temperatur än det den verkligen är och det blir kallt i rummet.

Tänk på att det är rumstemperaturen som mäts och det kan därför vara så att ett element kan kännas kallt trots att det är 20 grader i rummet. Om du upplever att det är kallt inne vill vi att du mäter din inomhustemperatur innan du kontaktar oss. Placera termometern mitt i rummet och ca en meter över golvet, dvs i den så kallade ”vistelsezonen”.

Tänk på att ha fönsterventilerna öppna. Har du dem öppna kommer luften att bytas ut i din lägenhet varannan timme och elementen har lättare att värma upp luften som kommer in med en jämnt flöde. Stänger du fönsterventilerna kommer luft in ändå men via t.ex. fönster och brevinkast samt via otätheter i klimatskalet.

Vad gör jag om elementet låter konstigt?

Om ditt element låter som om det porlar vatten i det kan det behöva luftas. Ta då kontakt med fastighetsskötarna och gör en felanmälan.

Hur underhåller jag köksfläkten för bästa effekt?

Öppna inte ett fönster i köket vid matlagning då det medför att köksfläkten tappar i effektivitet. Du bör rengöra köksfläkten och eventuella filter minst en gång i månaden.

Tvättstugebokning

Detta gäller i de fastigheter som har RCOs – Electrolux tvättidsbokning och bokningstavlor utanför tvättstugorna eller i entrén till huset.

Anvisningar för tvättstugebokning

För att boka/avboka tid i din tvättstuga ska inloggning ske till bokningstavlan med hjälp av kodbricka/tag som läggs mot panelens nedre högra hörn och följ sedan anvisningarna för att boka tvättid. I förekommande fall finns det även möjlighet att boka via app och/eller dator. Kontrollera med förvaltningen vilka bokningsmöjligheter som finns i det hus du bor i. Tänk på att alltid avboka om du inte ska använda tiden.

Kan någon annan sno min tvättid? Vad händer om jag blir sen?

Du har endast tillträde till tvättstugan under det bokade passet. Ingen annan kommer in i tvättstugan under ditt bokade tvättpass.

Du har 30 minuter på dig att starta ditt bokade pass och detta sker genom att öppna dörren till tvättstugan med din nyckelbricka/tag. Om du inte startar ditt pass inom 30 minuter frisläpps passet för dirketbokning.

Hur direktbokar jag lediga pass?

Det är möjligt att direktboka lediga pass på bokningstavlan bredvid tvättstugorna.

Vad har jag för ansvar?

Kom ihåg att torka golvet och rengöra alla filter när du avslutar ditt tvättpass.

Utflyttning

Uppsägning

Om du vill säga upp din lägenhet skickar du in en skriftlig uppsägning till oss.

Uppsägningsdokumentet ska vara datummärkt och undertecknat av kontraktsinnehavaren. Det är tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen måste vara oss tillhanda före månadsskiftet om du ska få räkna nästa månad som uppsägningsmånad. Om du till exempel vill flytta den första oktober måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för spekulantar från Bostadsförmedlingen och hålla din lägenhet tillgänglig för besiktning.

Hål och dylikt som uppstår vid nedmontering av exempelvis speglar och hyllor ska repareras och återställas till sitt ursprungliga skick. Lägenhetens ursprungliga utrustning och inredning ska lämnas kvar i/återföras till lägenheten.

Avflyttningsbesiktning

I samband med att du flyttar ut gör vi en besiktning av lägenheten där vi kontrollerar eventuella skador. För att hitta en tid som passar är det viktigt att du hör av dig till oss i god tid. Du ska närvara vid besiktningen, gärna tillsammans med den tillträdande hyresgästen. Tänk på att utrustning som tillhör lägenheten ska finnas på plats vid besiktningen.

Adressändring och flyttanmälan

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en adressändring i god tid, gärna två veckor innan du flyttar. Gå in på www.adressandring.se/privatperson och gör din adressändring direkt.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket https://skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller på din ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan. Kontakta förvaltningen så ordnar de detta.

El, TV och bredbandsabonnemang

Kom ihåg att säga upp el-abonnemanget och i förekommande fall TV- och bredbandsabonnemang.

Utflyttning

Du måste lämna lägenheten senast klockan 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om avflyttningsdagen infaller på en lördag, söndag eller helgdag, får du flytta ut senast klockan 12.00 första vardagen därefter.

Nycklar och kodbrickor/taggar

Samtliga nycklar, inklusive kopior, inpasseringsbrickor och tvättcylindrar lämnas till SEFABs kontor den dag avflyttning sker enligt kontraktet, samt enligt överenskommelse med förvaltaren. Sker flytten under en helg överlämnas nycklarna, kodbrickor/taggar, etc. påföljande vardag.

Flyttstädning

När du flyttar ut ska du göra en ordentlig flyttstädning. Lägenhetsförråd tillhörande lägenheten skall tömmas, städas och lämnas i låst skick.

Ersättning

I händelse av att nycklar förkommit, om lägenheten lämnas i ett ej tillfredsställande skick, skador har uppkommit i lägenheten under er kontraktstid eller om utrustning eller inredning saknas, så kommer ni att debiteras för de kostnader som det orsakar.

Vad du själv får göra i din lägenhet

Vill du renovera din lägenhet själv på egen bekostnad måste du först få det godkänt av oss innan du sätter igång. Här följer några regler och tips.

Rätt utfört

Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Har du använt felaktigt material, utfört jobbet slarvigt eller valt extrema färger och mönster kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar.

Återställ

När du flyttar ut ska lägenheten vara i samma skick som när du flyttade in. Målade ytor ska vara målade och väggar med tapet ska vara tapetserade, annars måste du återställa dessa ytor. Det gäller även om du har satt in persienner, lagt in heltäckningsmatta eller satt upp vägg-tv.

Hänga upp tavlor, TV m.m

Ska du hänga tavlor, tänk på att väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Använd rätt typ av hjälpmedel för respektive väggtyp.

Kakel

Gör aldrig hål i kakelplattor själv. Kaklet kan lätt spricka och fukt kan vandra in bakom. Be en fackman om hjälp eller rådgör med fastighetsskötaren. Ett alternativ är att använda självhäftande krokar.

Tapetsering

Vid tapetsering, tänk på att använda bra tapetverktyg och rätt klister. För att slippa skuggor vid skarvarna bör du börja uppsättningen vid ett fönster.

Elapparater

När du skaffar nya elapparater, framför allt som inte är från Sverige, är det viktigt att se till att de är godkända för vårt svenska elsystem. I våtrum och kök måste apparaterna anslutas till jordade uttag. Vissa maskiner, som exempelvis diskmaskiner, får endast anslutas av behörig installatör.

Kolla säkringen

Om en lampa eller elapparat slutat fungera, kontrollera alltid säkringarna först. I nyare bostäder är säkringen en strömbrytare som du enkelt kan slå av och på. I de fall säkringen skruvas loss och ibland behöver bytas, tänk på följande: Stäng först av den apparat/lampa som kan vara felaktig och dra om möjligt ur kontakten. Sätt i rätt typ av säkring. Det är bra att alltid ha extrasäkringar hemma!

Tips!

Lägg en ficklampa eller en tändsticksask och ett stearinljus i proppskåpet så famlar du aldrig i mörker.

Vitvaror

Diskmaskin

Diskmaskiner är hyresgästens egendom och omfattas inte av SEFABs åtagande. I och med att diskmaskiner står i köket där det inte finns tätskikt och golvbrunn är det viktigt att man är uppmärksam på eventuella läckage. Var noga med att följa diskmaskinens bruksanvisning. Om diskmaskinen inte fungerar kontaktas en diskmaskinsreparatör.

Kyl och frys

Om kyl/frys är ur funktion, börja med att kontrollera säkringarna i skåpet. Tänk på att inte ha kylvaror för nära köldplattan för att se till att kylan når hela utrymmet. Om det är stopp i avrinningshålet kan du försöka rensa själv med en bomullspinne. Om din kyl/frys inte går att stänga ordentligt kan det vara bra att börja med att göra rent magnetlisterna.

Torktumlare och torkskåp

Om torktumlaren inte startar, börja med att resa filtret samt kontrollera säkringar och stickkontakt.

Spis

Om din spis är ur funktion, börja alltid med att kontrollera säkringarna. Det kan vara en säkring som gått även om bara delar av spisen är ur funktion. Kontrollera att du inte kommit åt barnspärren. Kontrollera att stickkontakten sitter på plats.

Spisfläkt/Spiskåpa

Rengör fläktfiltret regelbundet. Lossa det och rengör med diskmedel, låt ligga i ljummet vatten och skölj sedan. Låt filtret torka innan du sätter tillbaka det. Det går även bra att köra filtret i diskmaskinen.

Tvättmaskin

Tvättutrustning i lägenheter är hyresgästens egendom och omfattas inte av SEFABs åtagande. Var noga med att följa tvättmaskinens bruksanvisning. Om din tvättmaskin inte fungerar kontaktas en tvättmaskinsreparatör.

Återvinning och avfall

Hur hanterar jag sopor och återvinning i SEFABs fastigheter, och vad gäller för matavfallssortering?

Vi har i alla våra fastigheter hantering av hushållssopor samt pappersåtervinning och införande av matavfallssortering pågår.

I mån av utrymme finns även återvinningsrum med olika fraktioner. Tänk på att matförpackningar som återvinns ska vara ordentligt rengjorda innan de lämnas i återvinningsrummet.

I närheten av alla våra fastigheter finns Stockholm Stads återvinningscentraler där samtliga återvinningsfraktioner kan lämnas. Tänk på att det inte är tillåtet att lämna hushållssopor i återvinningsrummen. I de hus som inte har något återvinningsrum att tillgå bistår SEFAB med en container med jämna mellanrum.

Matavfallssortering

Vi kommer under de kommande åren införa matavfallssoreting på alla våra fastigheter. En stor del av det som idag hamnar i hushållssoporna är matavfall som genom att sortera ut det kan omvandlas till biogas och biogödsel. Det som ska sorteras ut som matavfall är i regel rester efter mat samt skal. Tips på hur du hantera matavfallet:

 • Torrt matavfall luktar mindre
 • Använd behållaren som ingår i startkitet
 • Låt matavfallet rinna av innan det slängs i påsen
 • Skala rotsaker direkt i matavfallspåsen så blir den inte blöt
 • Lägg hushållspapper i påsen
 • Använd två papperspåsar (använd inte plastpåsar då det förstör rötningsprocessen)
 • Byt påse ofta och diska behållaren med jämna mellanrum
 • Överfyll inte påsen – det ska gå att rulla ihop påsen så att den försluts ordentligt och att matrester inte ligger löst i kärlet eller hamnar på golvet i soprummen

Läs mer om detta på: https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/tips

hållbarhet