Stockholms enskilda fastighetsägare AB

SEFAB äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Stockholm.

35 års erfarenhet av att skapa trivsamma, långsiktiga och hållbara boendemiljöer som bidrar till ett bättre Stockholm.

Om SEFAB

Vi har över 35 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i Stockholm i våra tidigare bolag Arne Dufva Förvaltnings AB samt HEFAB Fastighets AB. Läs mer om oss.

För hyresgäster

Här hittar du information om frågor som berör dig som hyresgäst eller presumtiv hyresgäst såsom bostadsförmedling, bilplatser, betalning, andrahandsuthyrning och lägenhetsbyten.

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss? Klicka här för våra kontaktuppgifter.

Nyheter

Välkommen till vår nya hemsida

Välkommen till vår nya hemsida

Nu lanserar vi SEFABs hemsida och varumärke På vår hemsida finns det en översikt av våra fastigheter och lokaler, information om våra pågående projekt samt en presentation över vårt erbjudande. De senaste nyheterna och uppdateringarna kommer även finnas här....

läs mer
Det här är SEFAB

Det här är SEFAB

SEFAB är ett nytt bolag, men vi är inte nya på jobbet. Vi har över 35 års erfarenhet av att vara fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare i Stockholm i våra tidigare bolag Arne Dufva Förvaltnings AB/ Arne Dufva Fastigheter AB samt SEFAB Fastighets AB. Vår vision...

läs mer

Våra områden

Hållbarhet är en integrerad del i hur vi driver SEFAB

• Alla våra nya projekt uppfyller minst kraven på miljöbyggnad Silver-nivå.
• Vi möjliggör för våra hyresgäster att agera miljöriktigt.
• Vår hållbarhetspolicy är förankrad i Agenda 2030.

VD har ordet

Tack vare våra starka och långsiktiga ägare har vi på kort tid återetablerat oss på Stockholmsmarknaden med en bra bas i äldre bostadsfastigheter inom Stockholms stad men samtidigt med en betydande del nyproduktion och kommersiella fastigheter i form av industri, lager, kontor och butik.

SEFAB är ett starkt utvecklingsinriktat bolag som, likt tidigare, arbetar för att långsiktigt kunna erbjuda våra hyresgäster ett trivsamt, tryggt och rimligt prissatt boende.

SEFAB arbetar aktivt med att ta fram egna utvecklingsprojekt vilka vi kombinerar med förvärv av befintliga fastigheter och utvecklingsprojekt med olika upplägg för att vara med och skapa en långsiktigt hållbar utveckling för bostadsförsörjningen och bolaget.

SEFAB ser fram emot att tillsammans med våra hyresgäster och Stockholms stad skapa bostäder och andra nyttigheter som förskolor, äldreboende och LSS-boenden för både befintliga och nya hyresgäster.

Mathias Borg, VD – SEFAB

hållbarhet

SEFAB är en del av Stockholms bostadsutveckling

Vi har över 35 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling i Stockholm.

I olika konstellationer har vi byggt bostäder, lokaler och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning. Några av dessa fastigheter har vi idag förmånen att fortfarande äga och förvalta.

Fastighetsutvecklingen inom SEFAB syftar till att fortsätta att utveckla olika typer av fastigheter för egen långsiktig förvaltning.

Vår vision är att skapa trivsamma, långsiktiga och hållbara boendemiljöer som bidrar till ett bättre Stockholm.